Hydroizolace obvodového zdiva mateřské školy Požární 61/8, Ostrava - Heřmanice
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Hydroizolace obvodového zdiva mateřské školy Požární 61/8, Ostrava - Heřmanice
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000660
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.06.2019 09:34:08
Lhůta pro podání nabídek
09.07.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečné vnější hydroizolace obvodového zdiva kolem objektu mateřské školy včetně úpravy zpevněných ploch, přičemž se jedná o stavbu v majetku Objednatele na adrese Požární 61/8, Ostrava- Heřmanice: stavba, a to budova č.p. 61, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č. st. 108/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na listu vlastnictví č. 1381 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Heřmanice, a to v souladu s technickou dokumentací.

Prohlídka místa plnění: 01. 07. 2019 v 13:00 hodin, sraz před budovou Mateřské školy Požární 61/8, Ostrava - Heřmanice.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
967 328.24 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410

Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Dominika Kolková
Telefon: 599 410 424
E-mail: dkolkova2@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 54.50 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 487.97 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 212.87 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní kvalifikační předpoklady 48.00 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 51.00 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Technická dokumentace 595.30 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 66.38 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 412.83 KB 26.06.2019 09:34:08
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Hydroizolace MŠ Požární 1.25 MB 09.08.2019 13:04:15
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VARREA Playgrounds s.r.o. 07737866 Vyřazen - bez DPH - s DPH
HYDOR s.r.o. 25818457 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HYDOR s.r.o. 25818457 898 100,00 bez DPH
- s DPH
898 100,00 bez DPH
- s DPH