HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000670
Evidenční číslo VZ
150/ID217/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.06.2019 12:52:39
Lhůta pro podání nabídek
16.07.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019 jsou dílčí plnění a jsou specifikována výkazem výměr se zákresem do mapy (příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), a rozsahem dle pochůzky na místě samém v rámci prohlídky staveniště a popisem, který je uveden ve výzvě.

Dílčí plnění veřejné zakázky:
A. Hodonín, rekonstrukce živičného povrchu MK Okružní
B. Hodonín, rekonstrukce živičného povrchu MK Lesní
C. Hodonín, rekonstrukce živičného povrchu MK I. Olbrachta
D. Hodonín, rekonstrukce živičného povrchu MK Za hřbitovem
E. Ošetření prasklých asfaltových povrchů - Ošetření spár – 2000 bm
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 931 028.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019 707.51 KB 26.06.2019 12:52:39
Žádná starší verze
Příloha č. 1_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 2.90 MB 26.06.2019 12:52:39
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 118.00 KB 26.06.2019 12:52:39
Žádná starší verze
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.60 KB 26.06.2019 12:52:39
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.41 KB 26.06.2019 12:52:39
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 73.00 KB 26.06.2019 12:52:39
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.17 KB 26.06.2019 12:52:39
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_oprava živičných krytů 143.09 KB 10.07.2019 16:48:25
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019 108.66 KB 20.08.2019 13:57:14
Žádná starší verze
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019 214.75 KB 20.08.2019 13:57:31
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ 48035599)_OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2019 4.15 MB 05.09.2019 07:34:45
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PORR a.s. 43005560 Zařazen - bez DPH 6 055 000,00 s DPH
M - SILNICE a.s. 42196868 Zařazen - bez DPH 6 033 000,00 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen - bez DPH 5 920 000,00 s DPH
STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava 60838744 Zařazen - bez DPH 6 412 386,00 s DPH
Soukup Miloš s.r.o. 29351511 Vyřazen - bez DPH 6 189 369,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 4 892 562,00 bez DPH
5 920 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH