Dodávka Ultralight karet II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka Ultralight karet II.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000709
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.06.2019 15:23:54
Lhůta pro podání nabídek
12.07.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Ultralight karet II.“ je zhotovení a dodání elektronických čipových Karet Mifare typu C, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4144/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 835.14 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.17 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 52.53 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 24.97 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Grafická úprava Karty a obalu 1.12 MB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 21.66 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných dodávek 37.25 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 97.00 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD - Dohoda o zachování mlčenlivosti 43.49 KB 26.06.2019 15:23:54
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 409.62 KB 28.06.2019 11:12:43
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data