Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská, č.p. 1082, k.ú. Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská, č.p. 1082, k.ú. Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000661
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2019 09:36:48
Lhůta pro podání nabídek
15.07.2019 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je rozšíření kapacit tříd v budově ZŠ Bohumínská 1082. Stávající prostory, ve kterých se nachází šatní kóje, budou stavebně upraveny a jejich úpravou dojde v budově základní školy k navýšení kapacit o dvě třídy (cca 60 žáků). Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací.

Prohlídka místa plnění: 08.07.2019 v 09:00 hodin, sraz před ZŠ Bohumínská 1082/72, Slezská Ostrava.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 893 370.72 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 52.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 411.36 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění zakládní způsobilosti 368.68 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 46.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 49.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 11.59 MB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 168.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 553.08 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídek 21.26 KB 08.07.2019 11:09:38
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská 1.31 MB 04.09.2019 10:06:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MG NOW s.r.o. 04451163 Odmítl uzavřít smlouvu - bez DPH - s DPH
VAMOZ - servis, a.s. 25848461 Zařazen - bez DPH - s DPH
ERUPTIVA s.r.o. 04431201 Zařazen - bez DPH - s DPH
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 25357603 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VAMOZ - servis, a.s. 25848461 1 962 658,51 bez DPH
- s DPH
1 962 658,51 bez DPH
- s DPH