Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská, č.p. 1082, k.ú. Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská, č.p. 1082, k.ú. Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000661
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2019 09:36:48
Lhůta pro podání nabídek
15.07.2019 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je rozšíření kapacit tříd v budově ZŠ Bohumínská 1082. Stávající prostory, ve kterých se nachází šatní kóje, budou stavebně upraveny a jejich úpravou dojde v budově základní školy k navýšení kapacit o dvě třídy (cca 60 žáků). Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací.

Prohlídka místa plnění: 08.07.2019 v 09:00 hodin, sraz před ZŠ Bohumínská 1082/72, Slezská Ostrava.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 893 370.72 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 52.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 411.36 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění zakládní způsobilosti 368.68 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 46.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 49.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 11.59 MB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 168.50 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 553.08 KB 01.07.2019 09:36:48
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídek 21.26 KB 08.07.2019 11:09:38
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská 1.31 MB 04.09.2019 10:06:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MG NOW s.r.o. 04451163 Odmítl uzavřít smlouvu - bez DPH - s DPH
VAMOZ - servis, a.s. 25848461 Zařazen - bez DPH - s DPH
ERUPTIVA s.r.o. 04431201 Zařazen - bez DPH - s DPH
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 25357603 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VAMOZ - servis, a.s. 25848461 1 962 658,51 bez DPH
- s DPH
1 962 658,51 bez DPH
- s DPH