ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ 2019 - 2020
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ 2019 - 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2019-015730
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2019 15:00:15
Lhůta pro podání nabídek
18.07.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Na každou část této Veřejné zakázky bude uzavřena Smlouva s dobou trvání 12 měsíců. Závazné návrhy Smluv pro jednotlivé části Veřejné zakázky tvoří přílohu č. 1.1, 1.2 resp. 1.3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Předmětem plnění Veřejné zakázky není dodání asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Zadavatel zajišťuje dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 397 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4182/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 494.70 KB 08.07.2019 15:00:15
Závazný návrh smlouvy - část 1 54.89 KB 08.07.2019 15:00:15
Příloha č. 1 Smlouvy na část 1 VZ - Soupis dodávek k ocenění 11.45 KB 08.07.2019 15:00:15
Závazný návrh smlouvy - část 2 54.96 KB 08.07.2019 15:00:15
Příloha č. 1 Smlouvy na část 2 VZ - Soupis dodávek k ocenění 11.10 KB 08.07.2019 15:00:15
Závazný návrh smlouvy - část 3 54.83 KB 08.07.2019 15:00:15
Příloha č. 1 Smlouvy na část 3 VZ - Soupis dodávek k ocenění 11.17 KB 08.07.2019 15:00:15
Příloha č. 2 - Vzor - Krycí list 23.94 KB 08.07.2019 15:00:15
Příloha č. 3 - Vzor - Seznam poddodavatelů 19.92 KB 08.07.2019 15:00:15
Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 30.51 KB 08.07.2019 15:00:15


1. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Česká Lípa

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Česká Lípa
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
08.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Silnice Žáček s.r.o. 44569432 Zařazen Česká republika Ne 4 027 500,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Silnice Žáček s.r.o. 44569432 2019 - bez DPH
- s DPH
1 022 044,50 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 540.32 KB 23.08.2019 15:05:31


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 750.18 KB 23.08.2019 15:07:34


2. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Semily

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Semily
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
05.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 1 200 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 2019 - bez DPH
- s DPH
1 111 552,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 537.13 KB 23.08.2019 15:10:27


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 718.49 KB 23.08.2019 15:10:05


3. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Jilemnice-Hrabačov

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Jilemnice-Hrabačov
Stav části
3
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.08.2019

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
M – SILNICE a.s. 42196868 Zařazen Česká republika Ne 1 754 000,00 bez DPH
- s DPH
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 1 754 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 535.80 KB 23.08.2019 15:02:32