Dodávka síťových aktivních prvků
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka síťových aktivních prvků
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000723
Evidenční číslo VZ
NR-81-19-PŘ-To
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.08.2019 07:43:23
Lhůta pro podání nabídek
21.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
a) Předmětem plnění je dodávka zboží v technickém provedení a s výbavou vymezenou v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Technická specifikace, dále jen zboží), včetně dopravy. Zboží bude nové nepoužité.
b) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží, vyspecifikovanému v článku II. odst. v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Specifikace předmětu plnění). Prodávající dodá veškerou dokumentaci a návody českém jazyce.
c) Součástí dodávky je zaškolení IT administrátora zadavatele pro obsluhu a konfiguraci dodaného zboží viz bod II. odst. 4. Kupní smlouvy (dále jen KS)
d) Kupující při převzetí zboží provede kontrolu viz bod II. odst. 5. KS
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4638/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD Specifikace předmětu plnění 38.58 KB 13.08.2019 07:43:23
Příloha č. 3 ZD- Základní požadavky k zajištění BOZP 57.76 KB 13.08.2019 07:43:23
Příloha č. 4 ZD Vymezeni obchodního tajemství prodávajícího 97.42 KB 13.08.2019 07:43:23
Příloha č. 5 ZD Vzor čestného prohlášení 24.52 KB 13.08.2019 07:43:23
Příloha č. 6 Seznam referenčních zakázek 36.02 KB 13.08.2019 07:43:23
Příloha č. 7 Požadavky na elektronickou komunikaci 86.21 KB 13.08.2019 07:43:23
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva 37.92 KB 13.08.2019 07:43:23
ZD 2.67 MB 13.08.2019 07:43:23


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
vysvětlení zadávací dokumentace č.1 339.42 KB 19.08.2019 13:31:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10812812 141.59 KB 21.11.2019 12:44:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MICROSHOP s.r.o 26165031 Zařazen Česká republika Ne 760 800,00 bez DPH
- s DPH
AUTOCONT a.s. 04308697 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
DATA-INTER spol. s.r.o. 14615754 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Netfox s.r.o. 27574032 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MICROSHOP s.r.o 26165031 760 800,00 bez DPH
- s DPH
760 800,00 bez DPH
- s DPH