Obnova kapličky v Kasárnách - opakované
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova kapličky v Kasárnách - opakované
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000672
Evidenční číslo VZ
VZ2019-045-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.09.2019 10:36:02
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kapličky v obci Kasárna.
Součástí rekonstrukce je vybudování nové elektroinstalace a úprava přilehlého pozemku v rámci stávajících zpevněných a zatravněných ploch, posun sochy sv. Jana Nepomuckého a venkovní nasvětlení kaple.
Autorem zpracované dokumentace pro provedení stavebních úprav je Ing. arch. Jaroslav Poláček, Znojmo, pro provedení elektroinstalace Ing. J. Kosík, Znojmo.
Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravské-ho kraje.
Specifikace díla je stanovena v projektových dokumentacích, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 452 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4866/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.64 KB 11.09.2019 10:36:02
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 11.09.2019 10:36:02
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 64.14 KB 11.09.2019 10:36:02
Př.4_Dokumentace 32.96 MB 11.09.2019 10:36:02
Př.5_JOSEPHINE_Návod účastníka 949.02 KB 11.09.2019 10:36:02
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 11.09.2019 10:36:02
Výzva k podání nabídky 271.26 KB 11.09.2019 10:36:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo 821.95 KB 30.10.2019 14:01:55
dodatek č. 1 smlouvy o dílo 276.11 KB 13.01.2020 14:59:01
dodatek č. 2 smlouvy o dílo 275.94 KB 02.06.2020 15:04:38
dodatek č. 3 smlouvy o dílo 191.85 KB 10.09.2020 14:11:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
OSP spol. s.r.o. 44026421 Zařazen Česká republika Ne 1 360 000,00 bez DPH
- s DPH
PRIVILEG, spol.s.r.o. 47910976 Zařazen Česká republika Ne 1 380 000,00 bez DPH
- s DPH
BSP MHA s.r.o. 05192188 Zařazen Česká republika Ne 1 396 000,00 bez DPH
- s DPH
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 03935183 Zařazen Česká republika Ne 1 825 802,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
OSP spol. s.r.o. 44026421 1 360 000,00 bez DPH
- s DPH
1 470 019,19 bez DPH
- s DPH