Obnova kapličky v Kasárnách - opakované
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova kapličky v Kasárnách - opakované
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000672
Evidenční číslo VZ
VZ2019-045-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.09.2019 10:36:02
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kapličky v obci Kasárna.
Součástí rekonstrukce je vybudování nové elektroinstalace a úprava přilehlého pozemku v rámci stávajících zpevněných a zatravněných ploch, posun sochy sv. Jana Nepomuckého a venkovní nasvětlení kaple.
Autorem zpracované dokumentace pro provedení stavebních úprav je Ing. arch. Jaroslav Poláček, Znojmo, pro provedení elektroinstalace Ing. J. Kosík, Znojmo.
Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravské-ho kraje.
Specifikace díla je stanovena v projektových dokumentacích, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 452 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4866/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.64 KB 11.09.2019 10:36:02
Žádná starší verze
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 11.09.2019 10:36:02
Žádná starší verze
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 64.14 KB 11.09.2019 10:36:02
Žádná starší verze
Př.4_Dokumentace 32.96 MB 11.09.2019 10:36:02
Žádná starší verze
Př.5_JOSEPHINE_Návod účastníka 949.02 KB 11.09.2019 10:36:02
Žádná starší verze
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 11.09.2019 10:36:02
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 271.26 KB 11.09.2019 10:36:02
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo 821.95 KB 30.10.2019 14:01:55
Žádná starší verze
dodatek č. 1 smlouvy o dílo 276.11 KB 13.01.2020 14:59:01
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data