Odstranění koleje A včetně výhybky M10
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odstranění koleje A včetně výhybky M10
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000733
Evidenční číslo VZ
NR-88-19-PŘ-To
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.10.2019 11:51:30
Lhůta pro podání nabídek
05.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací „Odstranění koleje A včetně výhybky M 10 na vlečce DPO a.s. v Ostravě - Třebovicích “, v rozsahu a členění specifikovaném projektovou dokumentací příloha č. 6 ZD a zadavatelským soupisem prací příloha č. 5 ZD (výkazem výměr) vypracované Ing. Evou Hudečkovou, Proskovická 664/65, Ostrava –Výškovice,700 30.
Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno v bodě II. Smlouvy o dílo (dále jen smlouva), která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5155/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 962.18 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
příloha č.1 čestné prohlášení 22.48 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 216.42 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
příloha č. 3 Základní požadavky k zajištění BOZP 55.08 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Seznam referenčních zakázek 37.69 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Zadavatelský soupis prací 13.09 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Projektová dokumentace 10.21 MB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Vymezení obchodního tajemství 97.49 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 86.28 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 1 Vysvětlení zadávací dokumentace 606.59 KB 10.10.2019 10:23:20
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 674.25 KB 21.10.2019 07:19:23
Žádná starší verze
příloha č.1 - stanovisko 3.23 MB 21.10.2019 07:20:21
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data