Odstranění koleje A včetně výhybky M10
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odstranění koleje A včetně výhybky M10
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000733
Evidenční číslo VZ
NR-88-19-PŘ-To
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.10.2019 11:51:30
Lhůta pro podání nabídek
05.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací „Odstranění koleje A včetně výhybky M 10 na vlečce DPO a.s. v Ostravě - Třebovicích “, v rozsahu a členění specifikovaném projektovou dokumentací příloha č. 6 ZD a zadavatelským soupisem prací příloha č. 5 ZD (výkazem výměr) vypracované Ing. Evou Hudečkovou, Proskovická 664/65, Ostrava –Výškovice,700 30.
Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno v bodě II. Smlouvy o dílo (dále jen smlouva), která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5155/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 962.18 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
příloha č.1 čestné prohlášení 22.48 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 216.42 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
příloha č. 3 Základní požadavky k zajištění BOZP 55.08 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Seznam referenčních zakázek 37.69 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Zadavatelský soupis prací 13.09 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Projektová dokumentace 10.21 MB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Vymezení obchodního tajemství 97.49 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 86.28 KB 07.10.2019 11:51:30
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 1 Vysvětlení zadávací dokumentace 606.59 KB 10.10.2019 10:23:20
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 674.25 KB 21.10.2019 07:19:23
Žádná starší verze
příloha č.1 - stanovisko 3.23 MB 21.10.2019 07:20:21
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11361224 128.31 KB 21.02.2020 12:50:22
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hroší stavby Morava a.s 28597460 Zařazen 1 787 306,39 bez DPH - s DPH
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 47675977 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hroší stavby Morava a.s 28597460 1 787 306,39 bez DPH
- s DPH
1 681 350,39 bez DPH
1 681 350,39 s DPH