Regenerace panelového sídliště Bruntál – sídliště Květná – III. etapa
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace panelového sídliště Bruntál – sídliště Květná – III. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000012
Evidenční číslo VZ
5.2019/Z2020-000358
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.10.2019 17:09:44
Lhůta pro podání nabídek
08.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře a sadových úprav.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 180 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5267/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 702.35 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 01 ZD - Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 52.50 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 51.50 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 03 ZD - Seznam poddodavatelů 26.44 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 04 ZD - Výkaz výměr 234.94 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 05 ZD - Smlouva o dílo 185.00 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 06 ZD - Projektová dokumentace 71.55 MB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 07 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky a Seznam stavebních prací 75.50 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 08 ZD - Podmínky elektronické aukce 220.85 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 09 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 10 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 392.40 KB 21.10.2019 17:09:44
Příloha č. 11 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 445.27 KB 21.10.2019 17:09:44


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.02 MB 07.01.2020 10:57:29


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv 138.16 KB 19.12.2019 11:51:48
MV - registr smluv - dodatek č. 01 139.28 KB 18.09.2020 13:00:56


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 239.39 KB 27.02.2020 10:11:16
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 404.83 KB 12.11.2020 14:16:54


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 2.84 MB 31.10.2019 14:20:49
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 761.45 KB 01.11.2019 14:14:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 10 992 054,89 bez DPH
- s DPH
NOSTA, s.r.o. 47671416 Zařazen Česká republika Ne 10 693 000,00 bez DPH
- s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Vyřazen Česká republika Ne 10 744 028,00 bez DPH
- s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 9 949 021,23 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2019 6 500 000,00 bez DPH
7 865 000,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 2020 6 684 599,21 bez DPH
8 088 365,04 s DPH
6 684 599,21 bez DPH
8 088 365,04 s DPH