Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000666
Evidenční číslo VZ
S-SLE/36576/19/ROaVZ
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.10.2019 14:13:43
Lhůta pro podání nabídek
13.11.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka je dle § 35 zákona zadávána na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více i všechny části veřejné zakázky. Není-li uvedeno jinak, platí níže definovaná ustanovení zadávacích podmínek pro všechny části veřejné zakázky.

Předmětem zakázky je realizace instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v základních školách na území městského obvodu Slezská Ostrava.

část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Bohumínská 1082/72.

část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Škrobálkova 300/51.

část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Chrustova 1418/24.

část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Pěší 66/1.

Předmět zakázky je projekt spolufinancován Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
14 766 254.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5366/summary
Kontaktní údaje
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky (Návrh SOD - Instalace nuceného větrání v ZŠ) 745.66 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Seznam osob (poddodavatelů) 33.00 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr 12.90 MB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 392.64 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Výzva a zadávací dokumentace - Instalace nuceného větrání v ZŠ 629.80 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace 317.88 KB 04.11.2019 16:15:32
Žádná starší verze


1. část - část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72

Název časti
část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72
Číslo části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
20.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Entalpa s.r.o. 28403304 Zařazen - bez DPH - s DPH
MORYS s. r. o. 42864771 Zařazen - bez DPH - s DPH
MH - STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
Air Technology s.r.o. 25302248 Zařazen - bez DPH - s DPH
AirPlus, spol. s.r.o. 25441931 Zařazen - bez DPH - s DPH
PROFI KLIMA solution s.r.o. 06120059 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
CLIMART s.r.o. 27845061 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INTOZA s.r.o. 25873261 4 223 463,59 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 258.21 KB 22.01.2020 15:07:40
Žádná starší verze


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo pro část zakázky č. I 1.14 MB 20.12.2019 12:35:59
Žádná starší verze
Dohoda o změně závazku k části zakázky č. I 167.59 KB 01.06.2020 08:35:36
Žádná starší verze


2. část - část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51

Název časti
část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51
Číslo části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
20.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Entalpa s.r.o. 28403304 Zařazen - bez DPH - s DPH
MORYS s. r. o. 42864771 Zařazen - bez DPH - s DPH
MH - STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
Air Technology s.r.o. 25302248 Zařazen - bez DPH - s DPH
AirPlus, spol. s.r.o. 25441931 Zařazen - bez DPH - s DPH
PROFI KLIMA solution s.r.o. 06120059 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
CLIMART s.r.o. 27845061 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MORYS s. r. o. 42864771 2 351 058,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 258.21 KB 22.01.2020 15:08:39
Žádná starší verze


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva pro část zakázky č. II a III 1.18 MB 20.12.2019 12:44:11
Žádná starší verze
Dohoda o změně závazku k části zakázky č. II a III 169.26 KB 01.06.2020 08:38:06
Žádná starší verze


3. část - část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24

Název časti
část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24
Číslo části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
20.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Entalpa s.r.o. 28403304 Zařazen - bez DPH - s DPH
MORYS s. r. o. 42864771 Zařazen - bez DPH - s DPH
MH - STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
Air Technology s.r.o. 25302248 Zařazen - bez DPH - s DPH
AirPlus, spol. s.r.o. 25441931 Zařazen - bez DPH - s DPH
PROFI KLIMA solution s.r.o. 06120059 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
CLIMART s.r.o. 27845061 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MORYS s. r. o. 42864771 2 497 917,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 258.21 KB 22.01.2020 15:09:13
Žádná starší verze


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo k části zakázky č. II a III 1.18 MB 20.12.2019 12:49:07
Žádná starší verze
Dohoda o změně závazku k části zakázky č. II a III 169.26 KB 01.06.2020 08:39:04
Žádná starší verze


4. část - část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1

Název časti
část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1
Číslo části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
15.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Entalpa s.r.o. 28403304 Zařazen - bez DPH - s DPH
MORYS s. r. o. 42864771 Odmítl uzavřít smlouvu - bez DPH - s DPH
MH - STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
Air Technology s.r.o. 25302248 Zařazen - bez DPH - s DPH
AirPlus, spol. s.r.o. 25441931 Zařazen - bez DPH - s DPH
PROFI KLIMA solution s.r.o. 06120059 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
CLIMART s.r.o. 27845061 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INTOZA s.r.o. 25873261 2 090 823,10 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 258.21 KB 22.01.2020 15:09:39
Žádná starší verze


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo k části zakázky č. IV 1.07 MB 15.01.2020 11:31:50
Žádná starší verze
Dohoda o změně závazku k části zakázky č. IV 167.72 KB 01.06.2020 08:39:49
Žádná starší verze