Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000666
Evidenční číslo VZ
S-SLE/36576/19/ROaVZ
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.10.2019 14:13:43
Lhůta pro podání nabídek
13.11.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka je dle § 35 zákona zadávána na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více i všechny části veřejné zakázky. Není-li uvedeno jinak, platí níže definovaná ustanovení zadávacích podmínek pro všechny části veřejné zakázky.

Předmětem zakázky je realizace instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v základních školách na území městského obvodu Slezská Ostrava.

část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Bohumínská 1082/72.

část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Škrobálkova 300/51.

část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Chrustova 1418/24.

část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy.
V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Blíže viz příloha č. 1 a příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Místem plnění jsou budovy ZŠ Pěší 66/1.

Předmět zakázky je projekt spolufinancován Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
14 766 254.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5366/summary
Kontaktní údaje
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky (Návrh SOD - Instalace nuceného větrání v ZŠ) 745.66 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Seznam osob (poddodavatelů) 33.00 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr 12.90 MB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 392.64 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Výzva a zadávací dokumentace - Instalace nuceného větrání v ZŠ 629.80 KB 24.10.2019 14:13:43
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace 317.88 KB 04.11.2019 16:15:32
Žádná starší verze


1. část - část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72

Název časti
část 1: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51

Název časti
část 2: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24

Název časti
část 3: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24
Číslo části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


4. část - část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1

Název časti
část 4: Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1
Číslo části
4
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty