HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI KŘIČKOVA Č. P. 2885-2886, 2892-2894
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI KŘIČKOVA Č. P. 2885-2886, 2892-2894
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000688
Evidenční číslo VZ
150/ID241/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.11.2019 10:00:40
Lhůta pro podání nabídek
18.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI KŘIČKOVA Č. P. 2885-2886, 2892-2894 je oprava stok jednotné kanalizace v ulici Křičkova v Hodoníně. Oprava bude provedena výměnou kanalizace včetně 5 ks šachet, 10 odboček pro napojení přípojek a 1 ks dešťové vpusti. Při opravě nebude měněna trasa ani výšková poloha kanalizace. Celkem budou opraveny stoky v délce cca 90 m. Předmětem je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, dodání dokumentace skutečného provedení stavby a dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD + Výzva_Hodonín, oprava kanalizace na ulici Křičkova 703.55 KB 06.11.2019 10:18:14
Verze 1 723.43 KB 06.11.2019 10:00:40
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 2.44 MB 06.11.2019 10:00:40
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb 80.28 KB 06.11.2019 10:00:40
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 161.00 KB 06.11.2019 10:00:40
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.87 KB 06.11.2019 10:00:40
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ_-_Splnění_technické_kvalifikace 18.65 KB 06.11.2019 10:00:40
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 66.00 KB 06.11.2019 10:00:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data