Servis a údržba tepelného hospodářství II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Servis a údržba tepelného hospodářství II.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000749
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.11.2019 08:15:13
Lhůta pro podání nabídek
09.12.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění činností v objektech a na zařízení tepelného hospodářství Objednatele, tj. plynové kotelny, výměníkové stanice a jejich související technologie zejména zařízení plynové kotelny, zařízení výměníkových stanic, tlakových nádob, detektorů v kotelnách, rozvodech, předávacích stanic, tepelných rozvodů, plynových spotřebičů v objektech specifikovaných v článku IV. návrhu smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5703/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 742.55 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.02 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy 80.46 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Ceník 34.13 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Rozsah Služeb 38.27 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 55.67 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Seznam vozidel včetně registračních značek 12.57 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 52.71 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD Vnitropodniková směrnice 2016_246 54.19 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD Vnitropodniková směrnice 2016_248 57.02 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD Seznam referencí 19.59 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 11 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.32 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze
Příloha č. 12 ZD Modelový příklad 12.22 KB 26.11.2019 08:15:13
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11191284 128.59 KB 31.03.2020 16:08:39
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data