Oprava vstupního schodiště do budovy radnice Těšínská 138/35, Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava vstupního schodiště do budovy radnice Těšínská 138/35, Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000671
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.12.2019 10:45:21
Lhůta pro podání nabídek
17.12.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je oprava vstupního schodiště do budovy radnice Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Arch. Petr Mlýnek, Janáčkova 351/14, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČO: 70606269.
Rozsah prací:
- odstranění stávajícího kamenného obkladu schodiště včetně podvrstev a zemních svítidel,
- provedení ŽB žeber pod jednotlivé spoje nových kamenných kvádrů, vyplnění hutněným kamenivem,
- svislá hydroizolace zdiva z těžkého asfaltového pásu + nopové fólie,
- nové schodišťové stupně a podesta z masivních kamenných bloků (žula),
- oprava degradovaných omítek a soklového kamenného obkladu včetně navazující části fasády a soklů,
- zpětná instalace zemních svítidel a zábradlí,
- splnění podmínek správců sítí a Závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta ze dne 17.7.2018, č.j. SMO/240896/18/UHAaSŘ/Hav, dle dokladové části dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 376 896.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 06.12.2019 10:45:21
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 707.47 KB 06.12.2019 10:45:21
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 590.12 KB 06.12.2019 10:45:21
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 06.12.2019 10:45:21
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace 15.59 MB 06.12.2019 10:45:21
Příloha č. 6 - Výkaz výměr 73.31 KB 06.12.2019 10:45:21
Výzva k podání nabídky 740.50 KB 06.12.2019 10:45:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1,007.34 KB 17.01.2020 10:32:32
Dohoda o změně závazku č. 1 569.17 KB 03.07.2020 11:28:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
HYDOR s.r.o. 25818457 Zařazen - bez DPH - s DPH
WINRO, s.r.o. 62300911 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
WINRO, s.r.o. 62300911 1 098 198,52 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH