Dokumentace pro provedení stavby „Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. etapa – ul. Chrustova“
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Dokumentace pro provedení stavby „Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. etapa – ul. Chrustova“
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000676
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.12.2019 12:11:33
Lhůta pro podání nabídek
06.01.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vypracování projektových dokumentací a inženýrských činností v rozsahu dle Návrhu smlouvy o dílo.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro
A. provádění stavby,
Projekt bude rozdělen na samostatné objekty dle čísel popisných
B. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a včetně zajištění příslušných vyjádření dotčených orgánů.

Součástí plnění veřejné zakázky bude i následný autorský dozor, na základě samostatné příkazní smlouvy.

Součástí výzvy je také fotodokumentace budov a seznam již provedených rekonstrukcí vytápění.

Projekt bude splňovat podmínky dotačního titulu 78. výzvy: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III. (Kompletní znění dotačních podmínek výzvy: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/32048d12-e98e-41d3-ac72-2dfe49ac96b6/Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce_v1-2.pdf.aspx?ext=.pdf ).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 67.50 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 713.62 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Plná moc 511.46 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 594.08 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 586.63 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Chrustova 8, 10, 12, 14, 16, 18 679.11 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Chrustova 20, 22 212.58 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Provedené rekonstrukce vytápění 749.82 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 750.70 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 57.92 KB 16.12.2019 15:16:57
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace 2 366.90 KB 19.12.2019 14:31:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data