Dokumentace pro provedení stavby „Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. etapa – ul. Chrustova“
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Dokumentace pro provedení stavby „Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. etapa – ul. Chrustova“
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000676
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.12.2019 12:11:33
Lhůta pro podání nabídek
06.01.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vypracování projektových dokumentací a inženýrských činností v rozsahu dle Návrhu smlouvy o dílo.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro
A. provádění stavby,
Projekt bude rozdělen na samostatné objekty dle čísel popisných
B. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a včetně zajištění příslušných vyjádření dotčených orgánů.

Součástí plnění veřejné zakázky bude i následný autorský dozor, na základě samostatné příkazní smlouvy.

Součástí výzvy je také fotodokumentace budov a seznam již provedených rekonstrukcí vytápění.

Projekt bude splňovat podmínky dotačního titulu 78. výzvy: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III. (Kompletní znění dotačních podmínek výzvy: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/32048d12-e98e-41d3-ac72-2dfe49ac96b6/Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce_v1-2.pdf.aspx?ext=.pdf ).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 67.50 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 713.62 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Plná moc 511.46 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 594.08 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 586.63 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Chrustova 8, 10, 12, 14, 16, 18 679.11 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Chrustova 20, 22 212.58 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Provedené rekonstrukce vytápění 749.82 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 750.70 KB 06.12.2019 12:11:33
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 57.92 KB 16.12.2019 15:16:57
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace 2 366.90 KB 19.12.2019 14:31:44
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 889.84 KB 22.01.2020 13:23:09
Žádná starší verze
Příkazní smlouva 414.73 KB 22.01.2020 13:23:46
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FAKO spol. s r.o. 18188711 Zařazen - bez DPH - s DPH
Lenka Jerakasová 63307111 Zařazen - bez DPH - s DPH
wamp in, s.r.o. 25358928 Zařazen - bez DPH - s DPH
ASA expert a.s. 27791891 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Lenka Jerakasová 63307111 744 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH