Ekologizace dopravy II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ekologizace dopravy II
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000018
Evidenční číslo VZ
NR-61-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.09.2018 14:42:07
Lhůta pro podání nabídek
17.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti „Ekologizace dopravy“.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/990/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.11.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 21.63 KB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze
příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 41.56 KB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze
příloha č. 3 - Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti vč. příloh 3.05 MB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze
příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.14 KB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze
příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 18.66 KB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze
příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.33 KB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze
příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.98 KB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 2.92 MB 18.09.2018 14:42:07
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 853.28 KB 25.09.2018 15:13:56
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 1.39 MB 09.10.2018 15:57:34
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data