Ekologizace dopravy II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ekologizace dopravy II
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000018
Evidenční číslo VZ
NR-61-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.09.2018 14:42:07
Lhůta pro podání nabídek
17.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti „Ekologizace dopravy“.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/990/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.11.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 21.63 KB 18.09.2018 14:42:07
příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 41.56 KB 18.09.2018 14:42:07
příloha č. 3 - Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti vč. příloh 3.05 MB 18.09.2018 14:42:07
příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.14 KB 18.09.2018 14:42:07
příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 18.66 KB 18.09.2018 14:42:07
příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.33 KB 18.09.2018 14:42:07
příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.98 KB 18.09.2018 14:42:07
Zadávací dokumentace 2.92 MB 18.09.2018 14:42:07


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 853.28 KB 25.09.2018 15:13:56
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 1.39 MB 09.10.2018 15:57:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
UDIMO, spol. s r.o. 44740069 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data