OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ELEKTROINSTALACE V MŠ SVATOPLUKA ČECHA 15, ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ELEKTROINSTALACE V MŠ SVATOPLUKA ČECHA 15, ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
VZ/SNMZ/III/1/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.01.2020 14:07:43
Lhůta pro podání nabídek
28.01.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
oprava sociálního zařízení včetně elektroinstalace
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
442 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6122/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.02.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva výzva k podání nabídky 1.03 MB 14.01.2020 14:07:43
krycí list krycí list nabídky 21.41 KB 14.01.2020 14:07:43
čestné prohlášení čestné prohlášení 25.07 KB 14.01.2020 14:07:43
technická specifikace elektrorozvody 60.02 KB 14.01.2020 14:07:43
technická specifikace technická specifikace 141.58 KB 14.01.2020 14:07:43
Položkový rozpočet výkaz výměr 108.73 KB 14.01.2020 14:07:43
smlouva o dílo smlouva o dílo 34.76 KB 14.01.2020 14:07:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva o dílo uzavřená smlouva o dílo 8.23 MB 03.03.2020 10:15:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data