Dodávka 3 ks vyvažovaček
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 3 ks vyvažovaček
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
NR-08-20-PŘ-To
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.01.2020 08:11:52
Lhůta pro podání nabídek
29.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
a) Předmětem plnění tohoto poptávkového řízení je „Dodání 3 ks kombinovaných vyvažovaček“ pro nákladních a dodávkové pneumatiky včetně příslušenství a zprovoznění.
Značka a typ sestavy: Kombinovaná vyvažovačka pro nákladní a dodávkové pneumatiky s příslušenstvím. Zboží bude nové, nepoužité.(Značku a typ sestavy uvede dodavatel do Návrhu kupní smlouvy bod 2.1.
b) Poskytnutí příslušné technické a personální podpory. Při přejímce předmětu plnění, předá prodávající kupujícímu související dokumentaci, zejména návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce a další plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy (bod 7.), která je Přílohou č. 2 této ZD
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6136/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace 48.84 KB 15.01.2020 08:11:52
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Kupní smlouva 43.74 KB 15.01.2020 08:11:52
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Požadavky k zajištění BOZP 56.95 KB 15.01.2020 08:11:52
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.76 KB 15.01.2020 08:11:52
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení 25.10 KB 15.01.2020 08:11:52
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 85.99 KB 15.01.2020 08:11:52
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 974.46 KB 15.01.2020 08:11:52
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data