Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) východní strana v zahradě
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) východní strana v zahradě
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
ORM/0002/20
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.01.2020 13:54:25
Lhůta pro podání nabídek
03.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je obnova východního fasádního pláště budovy Panského domu, tj. provedení štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, provedení repase stávajících dvojitých dřevěných oken, dodání nových klempířských a zámečnických prvků a restaurování pískovcových ostění oken v zahradě.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6144/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 15.60 MB 16.01.2020 13:54:25
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 155.63 KB 30.01.2020 10:49:08
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 1 81.12 KB 30.01.2020 10:49:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data