Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) východní strana v zahradě
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) východní strana v zahradě
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
ORM/0002/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.01.2020 13:54:25
Lhůta pro podání nabídek
03.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je obnova východního fasádního pláště budovy Panského domu, tj. provedení štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, provedení repase stávajících dvojitých dřevěných oken, dodání nových klempířských a zámečnických prvků a restaurování pískovcových ostění oken v zahradě.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6144/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 15.60 MB 16.01.2020 13:54:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 155.63 KB 30.01.2020 10:49:08
Příloha k Vysvětlení č. 1 81.12 KB 30.01.2020 10:49:23


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 4.69 MB 16.03.2020 13:59:21
Dodatek č. 1 1.50 MB 24.09.2020 13:17:34
Dodatek č. 2 1,021.04 KB 06.10.2020 10:10:05


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 497.30 KB 16.03.2020 13:58:43
Rozhodnutí o výběru 161.11 KB 16.03.2020 13:58:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data