"Infrastruktura jako služba"
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
"Infrastruktura jako služba"
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000012
Evidenční číslo VZ
NR-06-20-PŘ-To
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.01.2020 07:29:56
Lhůta pro podání nabídek
13.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem na následné poskytování služeb „Infrastruktura jako služba“ a to na dobu 3 let. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Rámcové dohody této veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6249/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Katalog služeb 77.50 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Ramcová dohoda 176.00 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Ceník 12.56 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.62 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD- Seznam referenčních zakázek 40.24 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 86.51 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Čestné prohlášení 22.03 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 1,011.12 KB 21.01.2020 07:29:56
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 409.98 KB 30.01.2020 07:39:10
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 596.18 KB 05.02.2020 12:41:30
Žádná starší verze
Příloha č.1 Vysvětlení ZD č.2 12.54 KB 05.02.2020 12:43:24
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 411.52 KB 05.02.2020 12:51:01
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data