Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000005
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.02.2020 08:59:26
Lhůta pro podání nabídek
19.02.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace extenzivního sadu v místní části města Bystřice pod Hostýnem – Rychlov, a to průběžnou obnovou bez radikálních a velkoplošných zásahů, s cílem zajistit jeho kontinuální vývoj. Návrh jednotlivých částí si klade za cíl výsadbu nových ovocných dřevin a ošetření stávajících perspektivních či biologicky hodnotných jedinců. Při obnově sadu bude nutné některé přestárlé, odumřelé a neperspektivní dřeviny odstranit (bude řešeno před samotnou realizací, mimo veřejnou zakázku). Vybrané kmeny však budou ponechány na lokalitě pro tvorbu broukovišť. Dílčím cílem projektu je také odstranění náletových dřevin a tvorba stromových torz zejména u doupných dřevin, jejichž ponechání zachová úkrytové možnosti pro zjištěné netopýry a saproxylický hmyz. Vedlejší aktivitou projektu je i vybudování suché skládané zídky, která se stane úkrytovým místem pro živočichy, kteří preferují teplo a sucho, např. ještěrky, čmeláci, pavouci a divoké včely.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6303/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.03.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.14 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.13 - Standardy péče o přírodu a krajinu - krajinné trávníky 1.15 MB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.12 - Standardy péče o přírodu a krajinu - funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 1.35 MB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.11 - Standardy péče o přírodu a krajinu - řez stromů 2.83 MB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.10 - Standardy péče o přírodu a krajinu - péče o funkční výsadby ovocných dřevin 3.00 MB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.9 - Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů 3.43 MB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.8 - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les 2.24 MB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.7 - Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje - páchník 188.48 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.6 - Výkaz výměr 51.72 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.5 - Projektová dokumentace 41.56 MB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 712.00 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.3 - Technická kvalifikace (reference) 136.50 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 105.12 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 167.50 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 407.71 KB 07.02.2020 08:59:26
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 229.90 KB 03.03.2020 14:12:36
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data