Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000020
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.02.2020 12:55:39
Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění renovací kolejových konstrukcí na tramvajových tratích provozovaných zadavatelem a dále v areálech vozoven podle jednotlivých dílčích objednávek zadavatele.
V rámci tohoto poptávkového řízení budou uzavřeny rámcové smlouvy o dílo se všemi dodavateli, kteří splní podmínky tohoto poptávkového řízení. Dodavatelé, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva o dílo, budou oslovování dílčími cenovými poptávkami, a na základě jejichž vyhodnocení budou vystavovány objednávky k dílčímu plnění. V těchto dílčích cenových poptávkách bude specifikován termín a místo plnění a rovněž konkrétní rozsah plnění.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Rámcové smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6501/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 767.80 KB 10.02.2020 12:55:39
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.75 KB 10.02.2020 12:55:39
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh Rámcové smlouvy o dílo 32.45 KB 10.02.2020 12:55:39
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 57.48 KB 10.02.2020 12:55:39
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.10 KB 10.02.2020 12:55:39
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Seznam referenčních zakázek 39.33 KB 10.02.2020 12:55:39
Žádná starší verze
Příloha č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 95.88 KB 10.02.2020 12:55:39
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data