Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000023
Evidenční číslo VZ
Z2020-005941
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.02.2020 09:04:45
Lhůta pro podání nabídek
06.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 30,89 tun / 25 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (pr. 32 mm, v. 62,5 mm, vzd. 50x250 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6585/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.36 MB 17.02.2020 09:04:45
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 91.19 KB 17.02.2020 09:04:45
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 90.51 KB 17.02.2020 09:04:45
Příloha č. 3 ZD_Návrh Kupní smlouvy 37.71 KB 17.02.2020 09:04:45
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 49.98 KB 17.02.2020 09:04:45
Příloha č. 5 ZD_Vymezení obchodniho tajemství 106.11 KB 17.02.2020 09:04:45
Příloha č. 6 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 96.59 KB 17.02.2020 09:04:45


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 951.92 KB 26.05.2020 10:34:25


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12759404 142.74 KB 26.05.2020 10:35:42


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna zadávací dokumentace 633.33 KB 12.03.2020 15:16:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
HAMER, spol. s r.o. 47154110 Zařazen 585 734,00 bez DPH - s DPH
MORAVIA STEEL a.s. 63474808 Zařazen 611 082,72 bez DPH - s DPH
4 - steel s.r.o. 46710337 Zařazen 629 610,00 bez DPH - s DPH
Josef Krenželok 48721832 Zařazen 611 622,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HAMER, spol. s r.o. 47154110