Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Vítkovická
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Vítkovická
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000025
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.02.2020 10:54:31
Lhůta pro podání nabídek
11.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Vítkovická“, Rozsah prací je stanoven ,,Zadavatelským soupisem prací“ jež tvoří přílohu č.3 zadávací dokumentace. Jedná se o udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k vyloučení tramvajové ani silniční dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6682/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 824.43 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.41 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 212.68 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Zadavatelský soupis prací 11.38 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.72 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.31 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze
Příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 37.68 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze
Příloha č. 7 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.65 KB 24.02.2020 10:54:31
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12142512 128.32 KB 24.04.2020 13:51:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen - bez DPH - s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen - bez DPH - s DPH
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 2020 1 157 680,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH