Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2020-006818
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.02.2020 16:09:59
Lhůta pro podání nabídek
08.04.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu tří let. Rámcová smlouva o dílo bude uzavřena se dvěma dodavateli. Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou povrchové úpravy kolejových vozidel včetně dodávek materiálu.
Podrobnější podmínky jsou popsány v Zadávací dokumentaci.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
42 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6731/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.05.2020

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 495.25 KB 27.02.2020 16:09:59
Příloha č.1 - Nabídkový list 15.50 KB 27.02.2020 16:09:59
Příloha č.2 - ZD Předpis ČD V98 25 397.76 KB 27.02.2020 16:09:59
Příloha č.3 - Příloha č. 3 ZD Příloha č.5 předpisu ČD V98_25 253.86 KB 27.02.2020 16:09:59
Příloha č. 4 - ZD Čestné prohlášení 58.23 KB 27.02.2020 16:09:59
Příloha č. 5 - ZD Návrh rámcové smlouvy o dílo 236.69 KB 27.02.2020 16:09:59
Příloha č. 6 - ZD Elektronická komunikace 38.84 KB 27.02.2020 16:09:59


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 443.28 KB 05.03.2020 10:31:37


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 535.77 KB 12.05.2020 14:58:50


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky 77.89 KB 21.04.2020 14:44:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data