Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě-Kunčičkách, parc.č. 1116, k.ú. Kunčičky
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě-Kunčičkách, parc.č. 1116, k.ú. Kunčičky
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000008
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.03.2020 07:55:02
Lhůta pro podání nabídek
19.03.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je oprava vstupních konstrukcí hřbitova, která spočívá ve vybourání stávajících zdí a brán a provedení nových vstupních zídek a brán. Následně proběhne oprava zpevněných ploch u vstupu hřbitova. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Zdeňkem Kutrou.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 039 940.81 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 05.03.2020 07:55:02
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 430.92 KB 05.03.2020 07:55:02
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 208.97 KB 05.03.2020 07:55:02
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 179.15 KB 05.03.2020 07:55:02
Příloha č. 5 - Seznam referenčních nabídek 50.50 KB 05.03.2020 07:55:02
Přílha č. 6 - Technická dokumentace 19.06 MB 05.03.2020 07:55:02
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 102.50 KB 05.03.2020 07:55:02
Příloha č. 8 - Harmonogram prací 12.63 KB 05.03.2020 07:55:02
Výzva k podání nabídky 421.53 KB 05.03.2020 07:55:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.33 MB 24.04.2020 11:50:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. Kamil Turek 76015670 Zařazen - bez DPH - s DPH
HYDOR s.r.o. 25818457 Zařazen - bez DPH - s DPH
STAVO-ČESTAV, s.r.o. 64085236 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Kamil Turek 76015670 30.4.-03.09.2020 932 453,11 bez DPH
1 128 268,26 s DPH
932 453,11 bez DPH
1 128 268,26 s DPH