Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka IT
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka IT
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000014
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2020 11:51:04
Lhůta pro podání nabídek
09.04.2020 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT pro odborné učebny základních škol ve Slezské Ostravě, včetně dovozu, montáže, instalace, uvedení do řádného provozu, zaškolení obsluhy a záručního servisu. Blíže viz příloha č. 3a, 3b – Technická specifikace a soupis dodávky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 732 773.46 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Místo pro podání do společnosti zajišťující smluvní zastoupení zadavatele a jeho sídla BON TENDR s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava Mariánské Hory.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
Mobil: 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 161.70 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele 223.17 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Příloha č. 3b - Soupis dodávky 420.28 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Příloha č. 3a - Technická specifikace 525.30 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy 693.54 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam dodávek obdobného charakteru 30.50 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů 161.97 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Oznáčení obálky s nabídkou 76.00 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 331.14 KB 23.03.2020 11:51:04
Žádná starší verze
1. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 275.36 KB 27.03.2020 10:54:06
Žádná starší verze
2. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 389.50 KB 03.04.2020 12:43:31
Verze 1 387.58 KB 03.04.2020 12:18:08


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Doplnění zadávací dokumentace 281.70 KB 25.03.2020 17:16:34
Žádná starší verze
Příloha č. 3b - Soupis dodávky - IT 35.50 KB 25.03.2020 17:17:17
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data