Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
S-SLE/11785/20
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.03.2020 13:26:33
Lhůta pro podání nabídek
09.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny základních škol ve Slezské Ostravě, včetně dovozu, montáže, uvedení do provozu, a provedení navazujících stavebních úprav jako jsou např. výměna podlahové krytiny, zatemňovací systém, elektroinstalace, vodoinstalace.

Blíže viz příloha č. 3a, 3b – Technická specifikace, soupis dodávky a stavebních úprav.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 634 928.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6912/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
Mobil: 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 164.49 KB 24.03.2020 13:26:33
Příloha č. 2 - ČP účastníka ZŘ o veřejnou zakázku 162.64 KB 24.03.2020 13:26:33
Příloha č. 3a - Technická specifikace 449.03 KB 24.03.2020 13:26:33
Příloha č. 3b - Soupis dodávky 158.22 KB 24.03.2020 13:26:33
Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo 689.88 KB 24.03.2020 13:26:33
Příloha č. 5 - Seznam dodávek obdobného charakteru 30.50 KB 24.03.2020 13:26:33
Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů 1.19 MB 24.03.2020 13:26:33
Výzva k podání nabídky 396.65 KB 24.03.2020 13:26:33


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení 259.63 KB 18.05.2020 15:20:40


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 116.14 KB 18.05.2020 15:19:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 459.62 KB 01.07.2020 08:33:30


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.65 MB 29.06.2020 14:13:41
Dohoda o změně závazku č. 1 351.30 KB 14.10.2020 11:49:04


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Doplnění zadávací dokumentace 284.67 KB 25.03.2020 17:08:54
Příloha č. 3b - Soupis dodávky - nábytek, stavební práce 52.00 KB 25.03.2020 17:13:17
Zpráva o hodnocení nabídek 122.50 KB 18.05.2020 15:21:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KDZ, spol. s r.o. 15526691 Zařazen - bez DPH - s DPH
Moderní škola s.r.o. 28607376 Zařazen - bez DPH - s DPH
Hilbert Interiéry s.r.o. 28661133 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KDZ, spol. s r.o. 15526691 05-10/2020 2 092 592,00 bez DPH
2 532 036,32 s DPH
2 242 374,00 bez DPH
2 713 272,54 s DPH