Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
S-SLE/11785/20
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.03.2020 13:26:33
Lhůta pro podání nabídek
09.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny základních škol ve Slezské Ostravě, včetně dovozu, montáže, uvedení do provozu, a provedení navazujících stavebních úprav jako jsou např. výměna podlahové krytiny, zatemňovací systém, elektroinstalace, vodoinstalace.

Blíže viz příloha č. 3a, 3b – Technická specifikace, soupis dodávky a stavebních úprav.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 634 928.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6912/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
Mobil: 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 164.49 KB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - ČP účastníka ZŘ o veřejnou zakázku 162.64 KB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze
Příloha č. 3a - Technická specifikace 449.03 KB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze
Příloha č. 3b - Soupis dodávky 158.22 KB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo 689.88 KB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam dodávek obdobného charakteru 30.50 KB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů 1.19 MB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 396.65 KB 24.03.2020 13:26:33
Žádná starší verze


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení 259.63 KB 18.05.2020 15:20:40
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 116.14 KB 18.05.2020 15:19:36
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Doplnění zadávací dokumentace 284.67 KB 25.03.2020 17:08:54
Žádná starší verze
Příloha č. 3b - Soupis dodávky - nábytek, stavební práce 52.00 KB 25.03.2020 17:13:17
Žádná starší verze
Zpráva o hodnocení nabídek 122.50 KB 18.05.2020 15:21:15
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data