„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava“
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava“
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000017
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.04.2020 12:54:41
Lhůta pro podání nabídek
22.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy v kuchyni základní školy na ulici Bohumínská 72, které je potřeba zajistit pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz. Kuchyň je v současné době vybavena vzduchotechnickým zařízením, které již nesplňuje požadavky z důvodu navýšení objemu produkce kuchyně ze 700 na 1200 jídel denně. Stávající vzduchotechnické zařízení je pro potřeby kuchyně nedostačující, dochází k šíření pachů do celého objektu a v letním provozu dochází k přehřívání vnitřních prostor a tvoření nebezpečné vlhkosti na podlaze kuchyně.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na související bezpečnostní opatření došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
Pro veřejnost bude otevřena v budově úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do budovy bude zajištěn přes recepci. Veškerá podání budou přijímána a vyřizována pouze na podatelně.
Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na nám. Jurije Gagarina 4:
Pondělí: 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: +420 599 410 424
Mobil: +420 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 57.50 KB 03.04.2020 12:54:41
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 4.94 MB 03.04.2020 12:54:41
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 47.50 KB 03.04.2020 12:54:41
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 03.04.2020 12:54:41
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace 15.93 MB 03.04.2020 12:54:41
Výzva k podání nabídky 389.70 KB 03.04.2020 12:54:41


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.90 MB 18.05.2020 13:39:58
Dohoda o změně závazku č. 1 504.42 KB 14.12.2020 06:43:03
Dohoda o změně závazku č. 2 269.28 KB 14.12.2020 06:48:11


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MILIMEX S.A., odštěpný závod 29454379 Zařazen 4 063 547,62 bez DPH 4 916 892,62 s DPH
FATRA -Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 25396293 Zařazen - bez DPH - s DPH
VARREA s.r.o. 06989985 Zařazen - bez DPH - s DPH
TOKAMA stavební s.r.o. 01445961 Zařazen - bez DPH - s DPH
Global Clima s.r.o. 02334224 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MILIMEX S.A., odštěpný závod 29454379 08-11/2020 4 063 547,62 bez DPH
4 916 892,62 s DPH
4 132 636,29 bez DPH
- s DPH