REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA, HODONÍN - 1. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA, HODONÍN - 1. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000010
Evidenční číslo VZ
Z2020-027490
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.04.2020 13:07:15
Lhůta pro podání nabídek
08.06.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova, Hodonín – 1. etapa“ jsou dílčí plnění:
1. Silnoproudá elektroinstalace
2. Slaboproudá elektroinstalace
3. Zdravotechnika
4. Vzduchotechnika
5. Stavební úpravy
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7174/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 206.83 KB 17.04.2020 13:07:15
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 496.12 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 22.82 MB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 352.73 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 231.00 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.41 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 142.72 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 53.75 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.21 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 17.04.2020 13:07:15
Příloha č. 9_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER vzor 1.51 MB 17.04.2020 13:07:15


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 256.72 KB 08.07.2020 16:39:48
Verze 1 7.36 MB 08.07.2020 15:53:09
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 138.66 KB 08.07.2020 15:53:27
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 168.54 KB 08.07.2020 15:53:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 240.46 KB 04.08.2020 08:54:10
Verze 1 240.43 KB 04.08.2020 07:54:25


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_ELGEN elektro s.r.o. (IČO 29208149)_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 7.87 MB 04.08.2020 07:54:59
Dodatek č. 1 k SoD_ELGEN elektro s.r.o. (IČO 29208149)_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 5.21 MB 15.09.2020 09:46:21
Dodatek č. 2 k SoD_ELGEN elektro s.r.o. (IČO 29208149)_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 1.60 MB 14.02.2022 09:45:38


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 158.11 KB 14.02.2022 10:10:17


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 162.96 KB 13.05.2020 09:47:23
Příloha č. 1 DI č. 1_Výkaz výměr_2. Slaboproudá elektroinstalace 254.84 KB 13.05.2020 09:48:11
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 183.34 KB 14.05.2020 08:48:17
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 165.95 KB 20.05.2020 14:05:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
TRADIX REALIZACE s.r.o. 29188253 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
19 008 652,00 s DPH
Společnost pro ZŠ Vančurova Hodonín – elektroinstalace (vedoucí společník Hrušecká stavební spol. s r.o.) 25585142 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
16 480 000,00 s DPH
ELGEN elektro s.r.o. 29208149 Zařazen Česká republika Ne 13 395 041,00 bez DPH
16 450 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELGEN elektro s.r.o. 29208149 13 395 041,00 bez DPH
16 450 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
ELGEN elektro s.r.o. 29208149 2020 - 2021 - bez DPH
- s DPH
15 093 297,00 bez DPH
18 262 890,00 s DPH