REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA, HODONÍN - 1. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA, HODONÍN - 1. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000010
Evidenční číslo VZ
150/ENJO/ID7174/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.04.2020 13:07:15
Lhůta pro podání nabídek
08.06.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova, Hodonín – 1. etapa“ jsou dílčí plnění:
1. Silnoproudá elektroinstalace
2. Slaboproudá elektroinstalace
3. Zdravotechnika
4. Vzduchotechnika
5. Stavební úpravy
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7174/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 206.83 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 496.12 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 22.82 MB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 352.73 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 231.00 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.41 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 142.72 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 53.75 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.21 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze
Příloha č. 9_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER vzor 1.51 MB 17.04.2020 13:07:15
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 256.72 KB 08.07.2020 16:39:48
Verze 1 7.36 MB 08.07.2020 15:53:09
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 138.66 KB 08.07.2020 15:53:27
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 168.54 KB 08.07.2020 15:53:48
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 162.96 KB 13.05.2020 09:47:23
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 1_Výkaz výměr_2. Slaboproudá elektroinstalace 254.84 KB 13.05.2020 09:48:11
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 183.34 KB 14.05.2020 08:48:17
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANČUROVA 165.95 KB 20.05.2020 14:05:12
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data