MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘ. 25 – REKONSTRUKCE KLIMATIZACE DO KANCELÁŘÍ EaF, IaÚ, KŘ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘ. 25 – REKONSTRUKCE KLIMATIZACE DO KANCELÁŘÍ EaF, IaÚ, KŘ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000011
Evidenční číslo VZ
150/ID258/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.05.2020 09:02:05
Lhůta pro podání nabídek
18.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky #aukce_nazev# je provedení výměny nefunkčního chlazení ve vybraných kancelářích MěÚ Hodonín, budova C, včetně nutných úprav elektroinstalace a provedení stavebních úprav, které souvisí s realizací zařízení pro ochlazování staveb.

Podrobný popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací zpracovanou společností Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/47, Hodonín IČ: 25302248, datum zpracování PD „MěÚ Hodonín, Národní tř. 25 – Rekonstrukce klimatizace do kanceláří EaF, IaÚ, KŘ“ - 3/2020, zak. č. TP.19.62030.
- Výkazem výměr pro realizaci stavby „MěÚ Hodonín, Národní tř. 25 – Rekonstrukce klimatizace do kanceláří EaF, IaÚ, KŘ“obsahujícím stavební řešení, ochlazování staveb a silnoproudou elektroinstalaci (Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb), resp. návrhem smlouvy o dílo, jež je jako příloha nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + ZD 711.97 KB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 1 - PD 3.03 MB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 2 - Výkaz_výměr_SSZ 35.83 KB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 3 - SOD_Rekonstrukce klimatizace NT25 175.50 KB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 4 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.89 KB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 5 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 18.33 KB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 6 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 65.50 KB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 7 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Využití poddodavatele 59.50 KB 06.05.2020 09:02:05
Příloha č. 8 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Pojištění 60.50 KB 06.05.2020 09:02:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 172.35 KB 12.05.2020 12:27:25
Příloha č. 1 DI č. 1 - Splnění odborné způsobilosti 65.50 KB 12.05.2020 12:27:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE KLIMATIZACE 137.08 KB 03.06.2020 09:05:33
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_REKONSTRUKCE KLIMATIZACE 212.46 KB 03.06.2020 09:06:08


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Rekonstrukce klimatizace_Klimabott s.r.o. (28347889) 10.11 MB 24.06.2020 09:16:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KLIMABOTT s.r.o. 28347889 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
438 700,00 s DPH
Air Technology s.r.o. 25302248 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AC EURO a. s. 28264347 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
439 230,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KLIMABOTT s.r.o. 28347889 13.7.2020 362 562,00 bez DPH
438 700,00 s DPH
362 562,00 bez DPH
438 700,00 s DPH