Dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021-2023
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021-2023
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
Z2020-019998
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.06.2020 12:22:24
Lhůta pro podání nabídek
20.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
450 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7680/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 333.33 KB 12.06.2020 12:22:24
Příloha č. 1 – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů 122.15 KB 12.06.2020 12:22:24
Příloha č. 2 – Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace 138.50 KB 12.06.2020 12:22:24
Příloha č. 3 – Rámcová dohoda (bez příloh) 182.50 KB 12.06.2020 12:22:24
Požadavky na elektronickou komunikaci v rámci zadávacího řízení 300.92 KB 12.06.2020 12:22:24


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 291.33 KB 08.07.2020 09:40:41
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 678.91 KB 21.07.2020 08:46:00
Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Rámcová dohoda (bez příloh) 186.00 KB 21.07.2020 08:47:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
písemná zpráva zadavatele 987.74 KB 23.04.2021 09:29:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data