Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-020220
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2020 11:06:47
Lhůta pro podání nabídek
13.07.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Modernizace 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické specifikace, která tvoří
přílohu č. 4 zadávací dokumentace;
Základní provedení oprav PH 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické
specifikace, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
47 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7723/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ano
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
06.08.2020

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832 279.98 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 19.75 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 20.42 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 487.00 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 4 - Technické zadání modernizace vozů 17.60 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 5 - Technické zadání oprav vozů 23.92 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 6 - Specifikace SOP 26.46 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 7 - Manuál vnějšího barevného řešení kolejových vozidel ČD 24.00 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 8 - Dohoda o mlčenlivosti 47.34 KB 15.06.2020 11:06:47
Příloha č. 9 - Elektronická komunikace 39.85 KB 15.06.2020 11:06:47


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 73.27 KB 02.06.2021 12:07:28


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení Zadavatele o zrušení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 55.62 KB 21.07.2020 14:28:38
Písemná zpráva zadavatele o zrušení zadávacího řízení 73.27 KB 03.11.2020 12:45:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data