Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-020220
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2020 11:06:47
Lhůta pro podání nabídek
13.07.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Modernizace 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické specifikace, která tvoří
přílohu č. 4 zadávací dokumentace;
Základní provedení oprav PH 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické
specifikace, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
47 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7723/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ano
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832 279.98 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 19.75 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 20.42 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 487.00 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Technické zadání modernizace vozů 17.60 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Technické zadání oprav vozů 23.92 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Specifikace SOP 26.46 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Manuál vnějšího barevného řešení kolejových vozidel ČD 24.00 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Dohoda o mlčenlivosti 47.34 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Elektronická komunikace 39.85 KB 15.06.2020 11:06:47
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data