Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000009
Evidenční číslo VZ
OVS 85/2020 Pe
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.06.2020 16:00:09
Lhůta pro podání nabídek
10.07.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace extenzivního sadu v místní části města Bystřice pod Hostýnem – Rychlov, a to průběžnou obnovou bez radikálních a velkoplošných zásahů, s cílem zajistit jeho kontinuální vývoj. Návrh jednotlivých částí si klade za cíl výsadbu nových ovocných dřevin a ošetření stávajících perspektivních či biologicky hodnotných jedinců. Při obnově sadu bude nutné některé přestárlé, odumřelé a neperspektivní dřeviny odstranit (bude řešeno před samotnou realizací, mimo veřejnou zakázku). Vybrané kmeny však budou ponechány na lokalitě pro tvorbu broukovišť. Dílčím cílem projektu je také odstranění náletových dřevin a tvorba stromových torz zejména u doupných dřevin, jejichž ponechání zachová úkrytové možnosti pro zjištěné netopýry a saproxylický hmyz. Vedlejší aktivitou projektu je i vybudování suché skládané zídky, která se stane úkrytovým místem pro živočichy, kteří preferují teplo a sucho, např. ještěrky, čmeláci, pavouci a divoké včely.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7836/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.14 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.13 - Standardy péče o přírodu a krajinu - krajinné trávníky 1.15 MB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.12 - Standardy péče o přírodu a krajinu - funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 1.35 MB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.11 - Standardy péče o přírodu a krajinu – řez stromů 2.83 MB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.10 - Standardy péče o přírodu a krajinu - péče o funkční výsadby ovocných dřevin 3.00 MB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.9 - Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů 3.43 MB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.8 - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les 2.24 MB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.7 - Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje - páchník 188.48 KB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.6 - Výkaz výměr 52.65 KB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.5 - Projektová dokumentace 39.95 MB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 978.00 KB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.3 - Technická kvalifikace (reference) 137.00 KB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 105.12 KB 29.06.2020 16:00:09
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 167.50 KB 29.06.2020 16:00:09
Výzva k podání nabídky 424.94 KB 29.06.2020 16:00:09


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení 261.51 KB 21.07.2020 11:54:56
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 280.75 KB 21.07.2020 11:55:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ZÁBOJNÍK – contractors, s. r. o. 26258692 Zařazen 589 558,80 bez DPH - s DPH
GOZ GARDEN s. r. o. 05744164 Zařazen 763 965,00 bez DPH - s DPH
Pavel Pavela 04041879 Zařazen 837 939,04 bez DPH - s DPH
ACRIS zahrady s. r. o. 27718590 Zařazen 855 654,30 bez DPH - s DPH
STROMMY COMPANY s. r. o. 01919652 Zařazen 880 391,30 bez DPH - s DPH
Lukáš Janáček 73908207 Zařazen 927 363,60 bez DPH - s DPH
Horák a synové, Okrasné školky s. r. o. 26215390 Zařazen 928 155,65 bez DPH - s DPH
MIRIBEN s. r. o. 04797191 Zařazen 994 077,10 bez DPH - s DPH
Blažej Stella 12732508 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ZÁBOJNÍK – contractors, s. r. o. 26258692