Technické zhodnocení tramvají
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Technické zhodnocení tramvají
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000063
Evidenční číslo VZ
Z2020-022218
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.07.2020 08:43:58
Lhůta pro podání nabídek
14.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) tří (3) kusů tramvají typu VarioLF provozovaných Zadavatelem v městské hromadné dopravě. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7940/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.41 MB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 91.72 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 90.60 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných služeb 89.76 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo 61.63 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 5 ZD_Specifikace předmětu plnění 108.64 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodniho tajemství zhotovitele 106.17 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 7 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.37 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 8 ZD_Grafický standard DPO a.s_ 361.00 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 9 ZD_ Barevné řešení vozidel MHD - VarioLF 380.79 KB 02.07.2020 08:43:58
Příloha č. 10 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 97.48 KB 02.07.2020 08:43:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 798.09 KB 13.07.2020 15:18:58
Příloha č. 5 ZD_Specifikace předmětu plnění_13.07.2020 110.19 KB 13.07.2020 15:19:38


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 819.13 KB 22.10.2020 13:51:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14239752 143.18 KB 26.10.2020 09:08:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
EKOVA ELECTRIC a.s. 28642457 Zařazen 12 573 786,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EKOVA ELECTRIC a.s. 28642457 12 573 786,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH