HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2020
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000020
Evidenční číslo VZ
150/ID267/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2020 14:27:42
Lhůta pro podání nabídek
22.07.2020 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2020 jsou dílčí plnění a jsou specifikována výkazem výměr se zákresem do mapy (příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), a rozsahem dle pochůzky na místě samém v rámci prohlídky staveniště a popisem, který je uveden ve výzvě.

Dílčí plnění veřejné zakázky:
A) Hodonín, rekonstrukce parkoviště Národní třída 46 (za ČS)
B) Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Masná

Popis a rozsah jednotlivých dílčích veřejné zakázky plnění je specifikován:
• výkazem výměr se zákresem do mapy (Soupisem prací, dodávek a služeb, viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace), jež jsou nedílnou součástí jako přílohy této Zadávací dokumentace (dále také jen "ZD").

Vzhledem k rozsahu předmětu plnění a upřesnění požadovaných plnění na jednotlivých částech zakázky, doporučuje zadavatel dodavatelům, aby využili možnosti prohlídky staveniště, které zajistí kontaktní osoba Ing. Anna Janeckova, referentka odboru investic a údržby (tel. 518 316 433, janeckova.anna@muhodonin.cz).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: 518316338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD + Výzva 733.13 KB 08.07.2020 14:27:42
Příloha č. 1_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1.49 MB 08.07.2020 14:27:42
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 96.00 KB 08.07.2020 14:27:42
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 19.92 KB 08.07.2020 14:27:42
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 140.19 KB 08.07.2020 14:27:42
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 67.50 KB 08.07.2020 14:27:42
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 52.91 KB 08.07.2020 14:27:42
Příloha č. 7_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER vzor 1.51 MB 08.07.2020 14:27:42


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2020 154.33 KB 05.08.2020 14:35:45


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599)_HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2020 7.07 MB 26.08.2020 11:48:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen - bez DPH 4 835 000,00 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen - bez DPH 6 873 259,00 s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen - bez DPH 4 839 796,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Ukončení plnění 19. 09. 2020 3 995 868,00 bez DPH
4 835 000,00 s DPH
3 995 868,00 bez DPH
4 835 000,00 s DPH