Domov pro seniory Antošovice - BOZP
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Domov pro seniory Antošovice - BOZP
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000024
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.07.2020 09:12:24
Lhůta pro podání nabídek
03.08.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování plánu BOZP při realizaci stavby „Domov pro seniory Antošovice“ v k. ú. Antošovice. Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby „Domov pro seniory Antošovice“, kterou zpracovala společnost Master Design s.r.o., ul. Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, IČO: 28631447, pod číslem zakázky H190924.
Rozpočtové náklady stavby: 63 330 465,51 Kč bez DPH; 72 830 035,34 Kč s DPH.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
560 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410

Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 23.07.2020 09:12:24
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo a smlouvy příkazní - BOZP 659.99 KB 23.07.2020 09:12:24
Příloha č. 3 - Plná moc - BOZP 439.70 KB 23.07.2020 09:12:24
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 574.12 KB 23.07.2020 09:12:24
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 23.07.2020 09:12:24
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 60.01 MB 23.07.2020 09:12:24
Výzva k podání nabídky 764.77 KB 23.07.2020 09:12:24


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo a smlouva příkazní 750.62 KB 17.08.2020 11:04:24
Dodatek č. 1 148.84 KB 13.12.2021 08:20:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SAFETY PRO s.r.o. 28571690 Zařazen - bez DPH - s DPH
FAKO spol. s r.o. 18188711 Zařazen - bez DPH - s DPH
Dozor koordinátor s.r.o. 04202783 Zařazen - bez DPH - s DPH
ENVIFORM a.s. 25839047 Zařazen - bez DPH - s DPH
Vysplan s.r.o. 27717089 Zařazen 252 000,00 bez DPH 304 920,00 s DPH
ČECH-ENGINEERING, a.s. 25394983 Zařazen - bez DPH - s DPH
JS Property, a.s. 27814742 Zařazen - bez DPH - s DPH
NABOZ-servis, s.r.o. 06395074 Zařazen - bez DPH - s DPH
Bezpečněnastavbě s.r.o. 06400523 Zařazen - bez DPH - s DPH
ASA expert a.s. 27791891 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Vysplan s.r.o. 27717089 10/2020-05-2022 252 000,00 bez DPH
304 920,00 s DPH
354 523,08 bez DPH
428 972,92 s DPH