REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ JÁNOŠÍKOVA 11, MŠ JILEMNICKÉHO 3, MŠ PRAVOSLAVA VESELÉHO 38, MŠ VRCHLICKÉHO 16, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ JÁNOŠÍKOVA 11, MŠ JILEMNICKÉHO 3, MŠ PRAVOSLAVA VESELÉHO 38, MŠ VRCHLICKÉHO 16, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000022
Evidenční číslo VZ
150/ID270/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.08.2020 11:53:01
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ JÁNOŠÍKOVA 11, MŠ JILEMNICKÉHO 3, MŠ PRAVOSLAVA VESELÉHO 38, MŠ VRCHLICKÉHO 16, HODONÍN je rekonstrukce vnější ochrany před bleskem LPS (lightning protection system) na objektech mateřských škol Jánošíkova 11, Jilemnického 3, Pravoslava Veselého 38 a Vrchlického 16 v Hodoníně.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ 705.24 KB 05.08.2020 11:53:01
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 6.88 MB 05.08.2020 11:53:01
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 77.31 KB 05.08.2020 11:53:01
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 111.50 KB 05.08.2020 11:53:01
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 20.01 KB 05.08.2020 11:53:01
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Techniké kvalifikace 82.00 KB 05.08.2020 11:53:01
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 53.01 KB 05.08.2020 11:53:01


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ 154.03 KB 09.09.2020 11:34:12
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ 205.53 KB 09.09.2020 11:34:27


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_VALDAV elektro s.r.o. (07755210)_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ 3.44 MB 30.09.2020 12:13:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen - bez DPH 1 525 317,00 s DPH
VALDAV elektro s.r.o. 07755210 Zařazen - bez DPH 1 442 619,00 s DPH
RELEKTO-Vaculík, s.r.o. 05430615 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VALDAV elektro s.r.o. 07755210 Plnění ukončeno 11. 11. 2020. 1 192 247,00 bez DPH
1 442 619,00 s DPH
1 192 247,00 bez DPH
1 442 619,00 s DPH