Diskové pole II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Diskové pole II.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000073
Evidenční číslo VZ
NR-93-20-PŘ-To
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2020 12:50:37
Lhůta pro podání nabídek
08.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodání zboží v technickém provedení a s výbavou vymezenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Specifikace předmětu plnění). Součástí předmětu plnění je návrh, instalace, zprovoznění, dokumentace skutečného provedení, zaškolení administrátorů a podpora provozu nového primárního úložiště dat. Bližší specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Návrh Kupní smlouvy). Zboží bude nové nepoužité.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8385/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD Kupní smlouva 43.93 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 2 ZD Specifikace předmětu plnění 34.48 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 3 ZD Vymezení obchodního tajemství 97.52 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 4 ZD Seznam techniků 39.79 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 5 ZD Akceptační protokol 58.42 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 6 ZD Čestné prohlášení 21.81 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 86.40 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 8 ZD Seznam referenčních zakázek 39.43 KB 10.08.2020 12:50:37
Příloha č. 9 ZD Základní požadavky BOZP 57.33 KB 10.08.2020 12:50:37
Zadávací dokumentace 753.06 KB 10.08.2020 12:50:37


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 672.07 KB 13.08.2020 08:32:48
Vysvětlení ZD č.2 a 4.3 606.91 KB 17.08.2020 12:25:54
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 2 753.03 KB 17.08.2020 12:29:11
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 3 33.66 KB 17.08.2020 12:29:52
Vysvětlení ZD č. 4 a č. 5 728.20 KB 27.08.2020 08:33:14
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 4 (Specifikace předmětu plnění) 33.66 KB 27.08.2020 08:34:30
Vysvětlení ZD č. 6 432.35 KB 01.09.2020 13:43:17
Vysvětlení ZD č. 7 425.71 KB 02.09.2020 09:47:02
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 7 (Specifikace předmětu plnění) 34.29 KB 02.09.2020 09:47:57


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14257032 142.91 KB 31.10.2020 02:08:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MHM computer a.s. 00539422 Zařazen 4 844 000,00 bez DPH - s DPH
DATA-INTER spol. s.r.o. 14615754 Zařazen - bez DPH - s DPH
AUTOCONT a.s. 04308697 Zařazen - bez DPH - s DPH
GC System a.s. 64509826 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MHM computer a.s. 00539422 4 844 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH