Renovace tramvajových přístřešků Nová huť - hlavní a jižní brána
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Renovace tramvajových přístřešků Nová huť - hlavní a jižní brána
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000079
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.08.2020 13:10:11
Lhůta pro podání nabídek
10.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem VZ je provedení stavebních prací pod názvem „Renovace tramvajových přístřešků Nová huť - hlavní a jižní brána“. Jedná se o udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k omezení obslužnosti jmenovaných nástupišť a bezpečnosti cestujících na těchto nástupištích. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8523/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 740.77 KB 20.08.2020 13:10:11
Příloha č. 1 ZD - Čestné prohlášení 22.30 KB 20.08.2020 13:10:11
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 202.09 KB 20.08.2020 13:10:11
Příloha č. 3 ZD - Zadavatelský soupis prací 17.94 KB 20.08.2020 13:10:11
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.88 KB 20.08.2020 13:10:11
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.37 KB 20.08.2020 13:10:11
Příloha č. 6 ZD - Seznam významných stavebních prací 39.31 KB 20.08.2020 13:10:11
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 111.41 KB 20.08.2020 13:10:11


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z vlastního uvážení 401.85 KB 20.08.2020 13:40:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data