OPRAVA STÁVAJÍCI KOTELNY NA TRIBUNĚ MĚSTSKÉHO STADIONU V HORNÍM PARKU_ZNOJMO DLE PD
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA STÁVAJÍCI KOTELNY NA TRIBUNĚ MĚSTSKÉHO STADIONU V HORNÍM PARKU_ZNOJMO DLE PD
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000018
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/13/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.09.2020 14:49:47
Lhůta pro podání nabídek
14.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava stávající plynové kotelny dle projektové dokumentace včetně opravy elektroinstalace
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
959 806.80 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8665/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 21.65 KB 01.09.2020 14:49:47
čestné prohlášení čestné prohlášení 25.02 KB 01.09.2020 14:49:47
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.50 KB 01.09.2020 14:49:47
projektová dokumentace včetně elektroinstalace projektová dokumentace 11.44 MB 01.09.2020 14:49:47
projektová dokumentace včetně elektroinstalace elektroinstalace 600.59 KB 01.09.2020 14:49:47
projektová dokumentace včetně elektroinstalace elektroinstalace 1.77 MB 01.09.2020 14:49:47
projektová dokumentace včetně elektroinstalace elektroinstalace 159.68 KB 01.09.2020 14:49:47
projektová dokumentace včetně elektroinstalace elektroinstalace 123.34 KB 01.09.2020 14:49:47
projektová dokumentace včetně elektroinstalace elektroinstalace 168.47 KB 01.09.2020 14:49:47
Položkový rozpočet položkový rozpočet elektroinstalace 131.79 KB 01.09.2020 14:49:47
Položkový rozpočet položkový rozpočet 132.00 KB 01.09.2020 14:49:47
smlouva o dílo smlouva o dílo 35.39 KB 01.09.2020 14:49:47
výzva výzva k podání nabídky 298.38 KB 01.09.2020 14:49:47


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva o dílo uzavřená smlouva o dílo 390.51 KB 15.10.2020 14:50:24
položkový rozpočet položkový rozpočet dle VŘ 189.00 KB 15.10.2020 14:51:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data