STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU U BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA 4, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU U BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA 4, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000033
Evidenční číslo VZ
150/ID273/2020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.09.2020 12:03:57
Lhůta pro podání nabídek
07.10.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU U BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA 4, HODONÍN je zvýšení únosnosti a omezení vlivu objemových změn na stávající základy.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Michalem Jungwirthem, Pekařská 9, 696 18 Lužice, IČO 74589148,
zodpovědný projektant Ing. Michal Jungwirth (příloha č. 1 Zadávací dokumentace)
- výkazem výměr (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, příloha č. 2 této Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o
dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí Zadávací dokumentace
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.02.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU U BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA 4 704.85 KB 23.09.2020 12:03:57
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 1.95 MB 23.09.2020 12:03:57
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 53.33 KB 23.09.2020 12:03:57
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 124.00 KB 23.09.2020 12:03:57
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 23.56 KB 23.09.2020 12:03:57


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU U BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA 4 133.50 KB 21.10.2020 10:02:35
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA 4 205.50 KB 21.10.2020 10:02:47


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. _STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU 6.58 MB 17.02.2021 16:30:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
RENOVA stavební a obchodní společnost, s.r.o. 46992707 Zařazen - bez DPH 630 577,00 s DPH
STAVIKA s.r.o. 49432991 Zařazen - bez DPH 635 237,66 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
RENOVA stavební a obchodní společnost, s.r.o. 46992707 548 328,00 bez DPH
630 577,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH