Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace II
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000091
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2020 14:42:42
Lhůta pro podání nabídek
20.10.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování odborných služeb – zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Systém elektrické požární signalizace“ (dále jen „stavba“) v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., včetně výkonu technického dozoru stavebníka (to vše dále jen jako „Inženýrská činnost“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9015/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.11.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 897.93 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení 22.03 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 2 Návrh Příkazní smlouvy 216.68 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 3 Základní požadavky k zajištění BOZP 57.56 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 4 Seznam osob vykonávajících Inženýrskou činnost 85.53 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 5 Profesní životopis 84.80 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 6 Vymezení obchodního tajemství příkazníka - TDS 98.62 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 7 Dohoda o zachování mlčenlivosti 44.43 KB 30.09.2020 14:42:42
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.06 KB 30.09.2020 14:42:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14565617 143.06 KB 25.11.2020 13:53:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 Zařazen - bez DPH - s DPH
ORZO SECURITY, spol. s r.o. 60321601 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 2020 315 100,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH