Výkopové a stavební práce
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výkopové a stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000098
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.10.2020 15:55:26
Lhůta pro podání nabídek
11.11.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele. Součástí plnění prováděných prací je i odstranění veškerých vzniklých odpadů při těchto výkopových a stavebních pracích.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9409/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.01.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 745.18 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.47 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 2 ZD Smlouva o dílo 31.65 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 3 ZD Výkop rýhy - modelový příklad 77.50 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 4 ZD Překop vozovky - modelový příklad 27.00 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 5 ZD Betonový základ trakčního stožáru 1,8x1,8x2,0m_MP 39.50 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 6 ZD Betonový základ trakčního stožáru 2,0x2,0x2,0m_MP 39.00 KB 26.10.2020 15:55:26
Přiloha č. 7 ZD Soupis prací DPO - ostatní práce 18.66 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 7a ZD Výkop a odkrytí poruchy kabelů - modelový příklad 93.50 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 8 ZD Vzorový řez kabelovou trasou s chráničky 238.00 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 9 ZD Vzorový řez kabelovou trasou s devíti otvorovým multikanálem 232.95 KB 26.10.2020 15:55:26
Přiloha č. 10 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 54.49 KB 26.10.2020 15:55:26
Přiloha č. 11 ZD Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele 97.22 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 12 ZD Seznam významných zakázek 40.30 KB 26.10.2020 15:55:26
Příloha č. 13 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 111.19 KB 26.10.2020 15:55:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15275587 49.36 KB 27.04.2021 08:07:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 Zařazen - bez DPH - s DPH
PORR a.s. 43005556 Zařazen - bez DPH - s DPH
Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. 29393582 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH