Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000005
Evidenční číslo VZ
Z2020-037489
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.10.2020 19:26:14
Lhůta pro podání nabídek
27.11.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je:
- dodávka sad elektronických součástek určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady 471, a to dle
technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
- dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace.
- Rámcová smlouva kupní se uzavírá na dobu určitou, a to 4 (čtyř) let od nabytí její účinnosti dle zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9452/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ano
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumenace 61.20 KB 27.10.2020 19:26:14
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 21.34 KB 27.10.2020 19:26:14
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 21.06 KB 27.10.2020 19:26:14
Příloha č. 3 - Návrh Rámcové dohody 289.00 KB 27.10.2020 19:26:14
Příloha č. 4 - Technická specifikace předmětu plnění 21.06 KB 27.10.2020 19:26:14
Příloha č. 5 - Elektronická komunikace 41.36 KB 27.10.2020 19:26:14


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 225.04 KB 09.03.2021 20:03:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
RÁMCOVÁ DOHODA 3.00 MB 11.05.2021 08:13:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 598.50 KB 03.02.2021 10:42:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MSV elektronka s.r.o. 25371274 Zařazen Česká republika Ne 15 233 075,00 bez DPH
335 127,65 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MSV elektronka s.r.o. 25371274 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH