PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II - Lokalita Valchařská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II - Lokalita Valchařská
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000105
Evidenční číslo VZ
Z2020-041246
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.11.2020 14:57:40
Lhůta pro podání nabídek
21.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky je zpracování následujících projektových dokumentací „Infrastruktura pro elektromobilitu II - Lokalita Valchařská“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v
přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9785/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
21.12.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.55 MB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 120.64 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 83.00 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 85.26 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 117.50 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 1,006.03 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 98.59 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 7 Základní požadavky k zajištění BOZP 101.15 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.11 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 86.41 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 10 Připojovací podmínky VN, VVN 246.33 KB 23.11.2020 14:57:40
Příloha č. 11 Požadavky na elektronickou komunikaci 100.83 KB 23.11.2020 14:57:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 605.98 KB 12.01.2021 14:04:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 335.27 KB 22.12.2020 10:57:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data