Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Svornosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Svornosti
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000109
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.11.2020 15:32:20
Lhůta pro podání nabídek
17.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací pod názvem „Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Svornosti“. Rozsah prací je stanoven v Příloze č. 3 ZD – Zadavatelský soupis prací.
Jedná se o udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k vyloučení tramvajové ani silniční dopravy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9889/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 734.52 KB 30.11.2020 15:32:20
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.47 KB 30.11.2020 15:32:20
Příloha č. 2 ZD Návrh Smlouvy o dílo 213.85 KB 30.11.2020 15:32:20
Příloha č. 3 ZD Zadavatelský soupis prací 11.43 KB 30.11.2020 15:32:20
Příloha č. 4 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 55.73 KB 30.11.2020 15:32:20
Příloha č. 5 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.59 KB 30.11.2020 15:32:20
Příloha č. 6 ZD Seznam referenčních zakázek 37.25 KB 30.11.2020 15:32:20
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 111.34 KB 30.11.2020 15:32:20


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 442.90 KB 11.12.2020 08:31:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data