SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů - Program rozvoje města Uherský Brod 2022+
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů - Program rozvoje města Uherský Brod 2022+
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000047
Evidenční číslo VZ
ORM/0871/20
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.12.2020 13:19:46
Lhůta pro podání nabídek
06.01.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodavatelské zpracování strategického dokumentu Program rozvoje města Uherský Brod 2022 – 2028 s výhledem do roku 2030, které bude zahrnovat analytické práce včetně sociologických průzkumů, návrhovou část strategického dokumentu až do úrovně zpracování akčního plánu. Dále postup implementace včetně zapojování relevantních subjektů a veřejnosti do zpracování i naplňování strategie.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
516 666.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10081/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Pavel Chramosta
pavel.chramosta@ub.cz
+420 572 805 240
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
24.02.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 724.24 KB 15.12.2020 13:19:46
Návrh smlouvy o dílo 60.40 KB 15.12.2020 13:34:04


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 287.91 KB 04.03.2021 08:43:26
Rozhodnutí o zrušení 192.99 KB 04.03.2021 08:43:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data