PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ HODONÍN – OŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ HODONÍN – OŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2020-045204
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.12.2020 09:26:04
Lhůta pro podání nabídek
27.01.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních opatření na dřevinách zeleně města Hodonín. Konkrétně se bude jednat o pěstební opatření typu kácení, zdravotní, bezpečnostní a jiné řezy, instalace vazeb a odstraňování pařezů.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Soupisem prací a služeb (Příloha č. 1 ZD);
• Obchodními podmínkami – návrhem Rámcové dohody (Příloha č. 2 ZD).
• Fakturačním rozpočtem (Příloha č. 5 ZD)
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10156/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 382.66 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 1_SOUPIS PRACÍ A SLUŽEB 18.25 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 2_RÁMCOVÁ DOHODA 72.97 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.37 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 5_Fakturační rozpočet_Příloha č. 1 smlouvy 17.15 KB 21.12.2020 09:26:04


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 214.11 KB 20.01.2021 09:23:19
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 155.19 KB 21.01.2021 12:15:08
Příloha č. 1 DI č. 2_Soupis prací a služeb 18.26 KB 21.01.2021 12:15:30


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 161.06 KB 19.02.2021 11:17:33
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 193.31 KB 19.02.2021 11:18:17
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN_@ 173.19 KB 19.02.2021 11:18:35
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 229.49 KB 01.04.2021 13:07:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
RÁMCOVÁ DOHODA_Arbored - Radim Vojtko (IČO 73889873, CZ)_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 5.90 MB 01.04.2021 12:21:51


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2021_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 157.44 KB 07.03.2022 13:28:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. Jan Servus 76354563 Zařazen - bez DPH 5 244 864,79 s DPH
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 49356089 Zařazen - bez DPH 13 476 024,10 s DPH
Arbored - Radim Vojtko 73889873 Zařazen 2 478 670,00 bez DPH 2 999 190,70 s DPH
ARBOTYL s.r.o. 04703146 Zařazen - bez DPH 3 503 563,47 s DPH
KHL-EKO, a.s. 26160277 Zařazen - bez DPH 10 012 883,10 s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen - bez DPH 4 759 111,50 s DPH
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen - bez DPH 5 769 699,87 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Arbored - Radim Vojtko 73889873 Cena skutečně uhrazená od začátku plnění do 12/2021. - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
2 816 987,58 s DPH