PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ HODONÍN – OŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ HODONÍN – OŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2020-045204
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.12.2020 09:26:04
Lhůta pro podání nabídek
27.01.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních opatření na dřevinách zeleně města Hodonín. Konkrétně se bude jednat o pěstební opatření typu kácení, zdravotní, bezpečnostní a jiné řezy, instalace vazeb a odstraňování pařezů.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Soupisem prací a služeb (Příloha č. 1 ZD);
• Obchodními podmínkami – návrhem Rámcové dohody (Příloha č. 2 ZD).
• Fakturačním rozpočtem (Příloha č. 5 ZD)
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10156/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 382.66 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 1_SOUPIS PRACÍ A SLUŽEB 18.25 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 2_RÁMCOVÁ DOHODA 72.97 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.37 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 21.12.2020 09:26:04
Příloha č. 5_Fakturační rozpočet_Příloha č. 1 smlouvy 17.15 KB 21.12.2020 09:26:04


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 214.11 KB 20.01.2021 09:23:19
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN 155.19 KB 21.01.2021 12:15:08
Příloha č. 1 DI č. 2_Soupis prací a služeb 18.26 KB 21.01.2021 12:15:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data