Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr dodavatele výpočetní techniky pro ZŠ
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr dodavatele výpočetní techniky pro ZŠ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000014
Evidenční číslo VZ
6.2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.12.2020 20:53:10
Lhůta pro podání nabídek
12.01.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je pořízení výpočetní techniky školních podnikatelských inkubátorů pro:
- Základní školu Bruntál, Školní 2,
- Základní školu Bruntál, Jesenická 10,
- Základní školu Bruntál, Okružní 38.
Předmětem plnění bude také doprava na místo plnění a montáž/instalace pořízeného vybavení. Více viz ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
834 766.67 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10278/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení výběrového řízení (Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace) 745.70 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka výběrového řízení 45.50 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 52.00 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 03 ZD - Výkaz výměr 16.46 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 04 ZD - Kupní mlouva 302.00 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 05 ZD - Specifikace předmětu plnění 454.89 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 06 ZD - Seznam významných dodávek 61.00 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 07 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci VŘ 439.54 KB 29.12.2020 20:53:10
Příloha č. 08 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 387.66 KB 29.12.2020 20:53:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 59.54 KB 04.05.2021 12:57:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 Zařazen Česká republika Ne 809 840,00 bez DPH
- s DPH
FLAME System s.r.o. 26846888 Zařazen Česká republika Ne 834 150,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 2021 809 840,00 bez DPH
979 906,40 s DPH
809 840,00 bez DPH
942 573,65 s DPH