Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) severní a II. etapa východní fasády
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) severní a II. etapa východní fasády
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
ORM/0873/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.01.2021 08:36:07
Lhůta pro podání nabídek
25.01.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je obnova severní a II. etapa východní části fasádního pláště budovy Panského domu č. p. 77, tj. provedení nových štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, provedení repase stávajících dvojitých dřevěných oken, dodání nových klempířských a zámečnických prvků v zahradě Panského domu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
920 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10358/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.86 MB 11.01.2021 08:36:07


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.52 MB 04.03.2021 09:24:21
Dodatek č. 1 1.01 MB 03.08.2021 11:45:42


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 255.28 KB 04.03.2021 09:23:48
Rozhodnutí o výběru 218.11 KB 04.03.2021 09:24:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data